Regnskab 2021

Guldager Borgerforenings regnskab for 2021 er lagt ind på hjemmesiden, hvor det kan downloades.
Se under Borgerforening, punktet økonomi.

Kiva Grafisk