Guldager Lokalråd

Informationsmøde den 17. juni 2024

Informationsmøde om det nye busnet i Esbjerg i Guldager Forsamlingshus
d. 17. juni 2024.

Udgravning i Guldager

Arkæolog Mads Erik Øvig Bjerregaard, Sydvestjyske Museer, har fremsendt flg. oplysninger til Guldager Lokalråd om udgravningen i Guldager:
 

Byggegrunde

Esbjerg kommune oplyser at de kommende 20 byggegr

Udgravning Guldager regnvandsbassiner

Bassin 1
Bassin 3

Udgravning af bassin 1 ved Guldager Byvej starter op på mandag og vil have et omfang svarende til vedhæftede kortbilag

Årsmøde i Guldager Lokalråd

Guldager Lokalråd indkalder til

Få et lift til bussen

Sammen med Esbjerg Kommune har Sydtrafik nu lanceret produktet Plustur, hvor du kan bestille en tur med flextrafik fra din adresse til nærmeste stoppested – eller omvendt.

Mobildækning i dit område

Få indblik i mobildækningen i dit område

Udgiv indhold
Kiva Grafisk