Guldager Sognearkiv har til huse i kælderen under Den Internationale Skole

Arkivet har åbent den første onsdag
i hver måned fra kl. 9.30-11.30, eller efter aftale

Kiva Grafisk