Historie

Guldager - et smukt navn
I år 1291 blev Guldager grundlagt iflg. historiebøgerne. Historikeren dr. Phil Oluf Nielsen skrev i årene 1862-72 fem herredsbeskrivelser fra Ribe Amt. I bogen ”Skads herred”, der blev udgivet i 1862 fremgår flg. vedr. Guldager Sogn:

Saa langt vi have navnet tilbage, skrives dette Gulakær, og der kan ingen tvivl være om, at det jo betyder, hvad det nuværende navn angiver, Guld-Ager. Man kan tænke sig, at da de første Nybyggere kom hertil, fandt de så frodig Græsning og saa blomstrende Marker, at de gave dem dette smukke Navn. Eller det kan være opkommet ved en Tilfeldighed, f.E. ved, at man her har fundet et eller andet stykke Guld osv. For Gjetning er her en rig Mark.”

Guldager har således eksisteret i 731 år, hvilket kan give anledning til mange tanker. Ser man på Olav Nielsens beskrivelse henledes tankerne på et sted med frodige marker, udvikling og forhåbninger til fremtiden. Guldager har således indtil 1971 været en selvstændig kommune og har herigennem været med til, at præge udviklingen med selvstændige initiativer. Også landspolitisk vidste man, hvor Guldager lå – det var bl.a. der den tidligere indenrigsminister Jacob Sørensen boede.

Guldager er nu en del af en storkommune, men forsøger fortsat ved selvstændige initiativer, at påvirke udviklingen. Det er derfor meget tilfredsstillende at konstatere, at den gamle landsby er inde
i en vækstperiode, hvor indbyggertallet øges væsentligt. I en sådan situation er det imidlertid meget vigtigt, at kende rødderne og bevare landbypræget med de mange værdier det indebærer.

Kiva Grafisk