Bosætning

Velkommen til Guldager
Guldager er en af de ældste landsbyer i Esbjerg kommune. Byen er 731 år gammel.

Guldager er en udpræget landsby, hvor værdier som fællesskab og sammenhold karakteriserer det sociale samvær.

Guldager er en landsby i vækst. Der er pt. 570 indbyggere og det forventes, at der inden 2020 er ca. 800 

Guldager har ca. en snes selvstændige erhvervsdrivende – lige fra håndværkere til et revisionsfirma.

Guldager har et meget rigt foreningsliv, der er med til at sikre, at der et varieret kulturelt tilbud til alle aldersgrupper i Guldager.

Guldager Mølledam er et af de mest attraktive grønne områder i Esbjerg kommune.

Guldager Forsamlingshus er et af landsdelens flotteste forsamlingshuse.

Guldager Kirke er en meget smuk kirke, der blev opført tilbage i 1281.

Guldager Sognearkiv har til huse hos Den Internationale Skole (kælderen).

Guldager har et tennisanlæg, hvor man både kan dyrke motion og hygge sig før og efter kampene.

Guldager har flere heste end indbyggere – der er således op til flere ridecentre i Guldager.

Guldager har meget at tilbyde – primært for dem der bor i byen og for dem der ønsker at flytte til byen, men også for dem der ønsker, at vide lidt mere om landsbylivet i den nordvestlige del af Esbjerg kommune.

Kiva Grafisk