HJÆLP

Guldager Borgerforening og Guldager Lokalråd vil gerne have din hjælp

Vi vil gerne have, at du indberetter fejl og mangler til Esbjerg Kommune, så kommunen holder vores område, så det er helt i orden. Det kan være ødelagte gadelygter og asfalt mv.

Du kan indberette således:

Ødelagte gadelygter
Meldes på http://melding.elcon-as.dk/fejlmeldingvej.aspx , hvor man også kan følge med i, hvor langt de er med reparationerne.

Reparation af asfalt
Hvis du ser et hul i asfalten, som er mere end 2,5 cm. dyb, så tag et billede, beskriv hvor det er og send det til Esbjerg Kommune. Kontaktperson hos Vej & Park er Leif Dahl Pedersen, tlf. nr. 76161509 og e-mail ldp@esbjergkommune.dk

Med venlig hilsen
Guldager Borgerforening og Guldager Lokalråd

Kiva Grafisk