Kalender

Bookning af bålhytte
Herunder kan du se hvornår bålhytten på den gamle boldbane er ledig.
Hvis du ønsker at booke hytten skal du skrive en mail til: Lene_Hvelplund_Nielsen@live.dk
Når man booker bålhytten booker man automatisk også multibanen.
Pris for reservation:
Medlemmer af Guldager Borgerforening 100.- kr.
Ikke medlemmer af Guldager Borgerforening 350.- kr.


ORDENSREGLER FOR GRILLHYTTEN
• Grillhytten er til fri afbenyttelse, hvis den ikke er reserveret.
Husk oprydning.
• Reservation sker ved henvendelse til Guldager Borgerforening på mail: lene_hvelplund_nielsen@live.dk eller tlf. 2167 4916.
• Hytten kan ikke reserveres til overnatning.
• Pris for reservation: medlemmer af Guldager Borgerforening kr. 100,-
– ikke medlemmer af Guldager Borgerforening kr. 350,-
• Personen der har reserveret hytten, skal være tilstede i reservationsperioden.
• Ild er kun tilladt i grill og bålsted. I grillen må der kun bruges kul eller briketter.
• Grillen efterlades rengjort. Overskydende kul skal i askespand.
• Askespanden må kun benyttes til aske og cigaretskod.

ORDENSREGLER FOR OMRÅDET
• Al færdsel og brug af aktiviteter er på eget ansvar
• Området efterlades opryddet og alt affald tages med
• Cigaretskodder smides i askespanden
• Hunde skal føres i snor
• Hundes efterladenskaber skal bortskaffes
• Ingen ophold på pladsen om natten
• Brug af grillhytten – se ordensregler for grillhytten
• Har man brugt presenning afdækningen, SKAL den rulles op inden hytten forlades
• Grillhytten og pladsen efterlades opryddet og alt affald tages med.

 
Kiva Grafisk